Passion, lyhördhet och smarta lösningar är det som kännetecknar Lundix IT allra bäst.

Passion

Passion, nyfikenhet och brinnande intresse för teknik, datorer, systemutveckling och automation och ett starkt engagemang att lösa både små och stora tekniska problem.

Lyhördhet

Förmåga att lyssna på kunden och sätta sig in i kundens önskemål och problem för att nå fram det som kunden verkligen vill ha, även om det inte alltid framgår av kravspecifikationen.

Smarta lösningar

Smarta och kostnadseffektiva lösningar som bygger på modern teknik, öppna standarder och återanvändbara programmoduler.